UX/UI Design | Website

Oppo Findx2 Lanching

Yêu cầu

Xây dựng landingpage để quảng bá cho sự kiện ra mắt sản phẩm mới: Oppo Findx2

Dịch vụ

Lập trình front-end, backend.

Kết quả

Hoàn thành landingpage tối ưu trên nhiều thiết bị. Tốc độ load đạt 84 (theo đo lường từ google speed).