Về Atum

Hơn 4 năm trong lĩnh vực
thiết kế và công nghệ

ATUM luôn nỗ lực phát huy tính sáng tạo kết hợp với tính ứng dụng qua từng dự án chúng tôi thực hiện, để từ đó, hỗ trợ các Doanh nghiệp phát triển lớn mạnh và bền vững trên thị trường.

DỊCH VỤ
DỰ ÁN NỔI BẬT

Milkbar
catering

Client:
Familk company

Project:
Website Building
UX/UI Design
Responsive
Web Develop

Milkbar
catering

Client:
Familk company

Project:
Website Building
UX/UI Design
Responsive
Web Develop

Milkbar
catering

Client:
Familk company

Project:
Website Building
UX/UI Design
Responsive
Web Develop

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

KHÁCH HÀNG CỦA
CHÚNG TÔI
the-myst-min
tech-min
gala-min
masan-min
mitsubishi-min
dx-min
satsco-min
ayplogo-min
the-marq-min
sna-min
scvivo-min
fonti-min
oppo-min
nha-oi-min
masan-min
halacom-min

200+ khách hàng và doanh nghiệp đã lựa chọn ATUM